පුබුදු ඔන්න තෙල්, දැං ඉතිං ඇවිලෙංඩ – සඳුන් ප‍්‍රියංකර විතානගේ

ලංකාවේ කවිය, කවියා හා කවියේ දිශානතිය කොයිබටද… කවියා සතු සමාජ වගකීම් මොනවාද.. කවිය හා කවියා පිළිබඳ සංවාදශීලී දිගහැරුමක්…..

Read more